Spolupráce - Cooperation

Chcete s námi prodávat?

Máte své portfolio produktů a chtěli byste zvýšit prodej? Napište nám!
Nemusíte provádět žádné registrace, pouze se spojíme ohledně Vaší nabídky a probereme detaily spolupráce.

Co jsou naše hlavní výhody? Je to naprosto jednoduché! Žádné skryté poplatky, žádná nucená registrace, neřešíte zákaznický servis, neřešíte reklamaci se zákazníkem, nemusíte se učit v našem systému, nesetkáte se s agresivním tlačením na ceny a ani nebudeme porovnávat Vaší cenu s konkurenční nabídkou. Nemusíte řešit slevy a ani nemusíte expedovat napřímo zákazníkům. Nemusíte sledovat trendy, marketing a reklamy. Prostě nám jen nastavíte nákupní ceny. Veškeré závazky přebíráme my. 

Co za to požadujeme? Kvalitní zboží a pravidelně aktualizovaný XML feed. Vy se pouze staráte o to, abyste měli hezké produktové fotografie, kvalitní zboží a případně rozšiřovali své portfolio o nové zboží. 

Kontaktujte nás a projdeme si vše krok po kroku. Napište na e-mail cooperation@alsen.cz a my se Vám ozveme zpět.

 

Do you want to sell with us?

Do you have your product portfolio and would you like to have more sales? Contact us! You don't need to register, we will only contact you regarding your offer and discuss the details of cooperation.

What are the main advantages? It's absolutely simple! No hidden fees, no forced registration, you don't deal with customer service, you don't deal with complaints with the customer, you don't have to learn how our system works, you won't encounter aggressive pressure on prices and we won't even compare your price with a competitive offer. You don't have to deal with discounts and you don't even have to ship directly to customers. You don't have to follow trends, marketing and advertisements. You just set the purchase prices for us. We assume all obligations.

What do we ask for? Quality goods and a regularly updated XML feed. You only care about product photos, quality of your goods and eventually expanding your portfolio with new goods.

Contact us and we will go through everything step by step. Contact us at cooperation@alsen.cz and we will get back to you.